Helal Turizm Çalıştayı 2019 Gerçekleştirildi

Türkiye’nin ilk helal turizm çalıştayı, Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO), Süleyman Demirel Üniversitesi Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (HETURAM), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) iş birliği ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) desteğiyle Antalya’da gerçekleştirildi.

Türkiye’de bir ilk olan çalıştayda, Türkiye’nin helal turizm açısından mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri, karşı karşıya olduğu fırsat ve riskler ele alındı.

Çalıştaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) olmak üzere Türk Standardları Enstitüsü (TSE), İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK/COMCEC), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), MÜSİAD ve IHATO’dan üst düzey temsilciler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmalarını Antalya Valisi Münir Karaloğlu, TSE Genel Sekreter Yardımcısı İlhami Aktürk, İslam Ülkeleri Standart ve Metroloji Enstitüsü Genel Sekreteri İhsan Övüt, HAK Başkanı Zafer Soylu, Süleyman Demirel Üniversitesi Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ömer Akgün Tekin, IHATO Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, IHATO Başkanı Yusuf Gerçeker, MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Boğaçhan Göksu, BAKA Genel Sekreteri Abdullah Madenci, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı yaptı.

Çalıştayın ikinci gününde ise Türkiye’nin helal turizm açısından güçlü ve zayıf yönleri, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditler; akademisyenler, paydaş kamu kurumları ve sektör profesyonelleri tarafından ele alındı.

– Oturumlarda vurgulanan konular

Çalıştay kapsamında, birinci ve ikinci oturumların sonunda dört boyut altında toplam 720 madde belirlendi. Çalıştayın üçüncü oturumunda ise bu maddeler 129 madde halinde özetlendi.

İlgili maddelere son halinin verilmesi için kurumlara görüş sorulmasına karar verildi. Kurumlardan gelecek görüş ve değerlendirmelerin de eklenmesi ile çalıştay raporunun, paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Oturumlarda, dört boyut altında belirlenen 129 maddede ağırlıklı olarak şu konulara vurgu yapıldı:

“Türkiye’de bir helal turizm yönetmeliği ve helal turizm ekosistemi standartlarının hazırlanması,Kültür ve Turizm Bakanlığında helal turizm ile ilgili bir koordinasyon biriminin oluşturulması,Türkiye tanıtım stratejisinde helal turizm başlığına da yer verilmesi,Türkiye’de helal turizm için otonom bir helal turizm stratejik planının hazırlanması, Türkiye’nin helal turizm turist profilinin belirlenmesi için akademik araştırmalara destek verilmesi, helal turizm sektöründe kalifiye ve eğitimli insan kaynağı ihtiyacının giderilmesine yönelik çözümler geliştirilmesi, Türkiye’de helal turizmin farklı turizm türleri ile birleştirilerek yeni turizm uygulamalarının ortaya çıkarılması, her yıl Berlin’de gerçekleşen dünyanın en büyük turizm fuarı olan ITB Berlin Fuarı’nda 2019 yılının teması olan helal turizm konusuna katkı sağlanması, Dünya Turizm Örgütü bünyesinde helal turizm ile ilgili bir birimin teşekkül ettirilmesi, helal turizm faaliyetlerinin yalnız otelcilik hizmetleri ile kısıtlı kalmaması, seyahat acentaları, yiyecek-içecek işletmeleri, ulaştırma işletmeleri, rekreasyon işletmelerine de yaygınlaştırılarak bir helal turizm hizmet zincirinin yapılandırılması, aynı zamanda helal kruvaziyer turizmi, helal gastronomi turizmi, helal yayla turizmi, helal kış turizmi gibi çeşitlerin geliştirilmesi.”