ULUSLARARASI HELAL TURİZM DERNEĞİ 3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI 

 ULUSLARARASI HELAL TURİZM DERNEĞİ 3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI 

 ULUSLARARASI HELAL TURİZM DERNEĞİ 3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI 

31.12.2021 

Değerli Üyelerimiz, 

Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO)’mizin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda ki gündem ile 29 OCAK 2022 Cumartesi günü Meydankavağı Mah. Aspendos Bulv. 50/1 Muratpaşa/ANTALYA adresinde ki MÜSİAD Antalya Şubesinde Saat: 13:00’de gerçekleştirilecektir. Yeterli çoğunluk sağlamaması halinde 26 Mart 2022 Cumartesi günü aynı saatte, aynı yerde ve aynı gündem ile gerçekleştirilecektir. 

Genel Kurul toplantımıza katılımlarınızı bekler bu vesile ile çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

Saygılarımla, 

Yusuf GERÇEKER 

Uluslararası Helal Turizm Derneği 

Dernek Başkanı 

ULUSLARARASI HELAL TURİZM DERNEĞİ 3. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 

1- Açılış ve Yoklama 

2- Dernek Başkanının Açılış Konuşması 

3- Misafir Konuşmacılar 

4- Başkanlık Divanının Seçilmesi ve Yetkilendirilmesi 

5- Ocak 2020 – Aralık 2021 Ayları Faaliyet Raporunun Okunması ve Oylanması 

6- Ocak 2020 – Aralık 2021 Ayları Gelir-Gider Tablosunun Okunması ve Oylanması 

7- Yönetim Kurulunun İbrası 

8- 2022-2023 Yılları Faaliyet Planının Okunması ve Oylanması 

9- 2022-2023 Yılları Tahmini Bütçesinin Okunması ve Oylanması 

10- Yönetim ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi 

11- Dilek ve Temenniler 

12- Kapanış